How to Repurpose Content – Guide

How to repurpose content - Guide

Producing high-quality content on a regular basis is very time-consuming and/or expensive. Nevertheless, content marketing is at the top of the agenda for many companies. But every company has the resources to implement its content strategy sustainably? Or is that also possible with less effort…? Because quality is defined by various aspects. We don’t always … Read more

How Product Field Helps with Strategy and Development of Content Products

How Product Field Helps with Strategy and Development of Content Products

“Product Thinking” is a mindset, that media and communication workers need in order to be successful in the long term. Because content is not only effective in terms of content and appearance (web design, typography, etc.), but above all through relevance for the target group, context and a strategic objective. Especially in the media and … Read more

The Most Effective Content Headlines: Tips for Getting More Attention!

The Most Effective Content Headlines: Tips for Getting More Attention!

Effective content headlines: This is how your blog articles, YouTube videos, podcasts & Co. gain even more attention. Successful blog article titles can generate more than just clicks. They attract attention, arouse curiosity and guide the expectations of your readers. They make a promise, such as a solution to a problem, while being both entertaining … Read more

Vad är Syftet med Innehållsmarknadsföring? Komplett Guide

innehållsmarknadsföring

Innehållsmarknadsföring handlar om att förstå målgruppen och att du ska tillhandahålla information dem letar efter. Nyckelord: Relevans. Med den ökande personaliseringen i marknadsföringen i åtanke uppstår dock frågan om det verkligen är ändamålsenligt att ha alla som målgrupp. Eller om vi faktiskt ska rikta våra varumärkesbudskap till specifika individer, alltså bara våra målkunder, och inte … Read more

En Komplett Guide till Leadgenerering – [Generera Leads Tips & Råd]

En Komplett Guide till Leadgenerering – [Generera Leads Tips & Råd]

På senaste tiden har jag hanterat motstridiga mål inom content marketing. Lead generation är en av de centrala delerna av inkommande marknadsföring. Detta bekräftas också av branschexperter. Innehållsmarknadsföring ses som en elementär del av företagskommunikation i centrum för en holistisk inkommande marknadsföringsstrategi. Prospektförvärv är en viktig del av hela konverteringsprocessen med målet att inhämta personuppgifter. Men … Read more

Den Perfekta Bloggartikelstrukturen – Hur Man Formaterar ett Blogginlägg

Den Perfekta Bloggartikelstrukturen – Hur Man Formaterar ett Blogginlägg

Antalet bloggare ökar stadigt. Detta ökar också antalet publicerade bloggartiklar. Men ökar det samtidigt kvaliteten på dessa nya bidrag? Hur definieras “kvalitet” i detta sammanhang? Två viktiga kvalitetsegenskaper är användbarhet och mervärde för läsaren. Dessa ställer vissa krav på dina texter, som du bör ta hänsyn till när du skriver. Framför allt en bra bloggartikelstruktur. Strukturen … Read more

Hur du Ökar Konverteringsfrekvensen Genom att Analysera och Testa Webbplatser

Hur du Ökar Konverteringsfrekvensen Genom att Analysera och Testa Webbplatser

Individuella försäljningssidor eller Optimering av målsidor är vanlig praxis för många marknadsförare. Många glömmer dock att testa hela webbplatsen – eller är inte medvetna om vikten med hänsyn till konverteringsgraden Landningssidor (landing pages) är bara en del av konverteringstratten. Ja, de är viktiga, men utan trafik kan de inte heller generera leads. Så den avgörande frågan … Read more