Redaktionell Plan med Sociala Medier – Våra Tips

Den redaktionella planen i sociala medier: överflödig eller underskattad?

Hittills har redaktionella planer främst använts av tryckta förlag för att strukturera och planera (redaktionellt) innehåll för olika medier. Studier visar att de som skriver ner sina mål, som att sätta deadlines för artiklar, löper 33 % större sannolikhet att uppnå dem än de som inte skriver ner sina mål.

I sociala medier, som operatör av en fansida eller ett Twitter-konto, har du en viss skyldighet gentemot din community, eftersom de förväntar sig högkvalitativt, relevant innehåll från dig. En redaktionell plan hjälper dig att möta dessa förväntningar, så börja redan idag med din individuella färdplan för framtiden!

Med 2023 precis runt hörnet skulle nu vara en bra tid att definiera nya mål (om du inte redan har gjort det) och framtida innehåll för att planera de olika närvaron på nätet (Facebook, Twitter, YouTube, SlideShare, etc.). Men hur ser egentligen en redaktionskalender ut?

Det finns två tillvägagångssätt: den klassiska i form av en kalender och en “ny” i form av en lista. Det är bara du som kan bestämma vilken du gillar bäst. Kalendern fungerar bättre för mig eftersom jag till exempel kan integrera den direkt i Google Kalender. Oavsett form bör dock följande element inkluderas:

  • Rubriker
  • Deadlines (för både skapande och publicering)
  • En (prioriterad) lista över innehåll att publicera
  • Ansvariga personer (producenter, skribenter, redaktörer)
  • Kommunikationskanaler
  • Metadata (dvs. “taggar” för enskilda inlägg att hålla reda på)
  • Taggar för innehållets form t.ex. video, papper, e-post, etc., eller också tematiska taggar, t.ex. sociala medier , bloggande eller verktyg.

Den redaktionella planen som en kalender

En redaktionell plan lönar sig därför. Förutom de många fördelarna underlättar det det dagliga arbetet, eftersom tiden för att hitta ett ämne kan användas på annat håll och grova strukturer, både tematiskt och strukturellt (d.v.s. hur en artikel är uppbyggd), redan är givna.

Hur ser ditt redaktionsschema ut? Är du ett fan av kalendern eller föredrar du att bocka av dina prestationer i en lista?

Leave a Comment