Hur du Når dina Mål för Innehållsmarknadsföring – Bästa Tips & Råd

Sociala nätverk är inte längre en privat angelägenhet – många företag använder dem möjligheterna att presentera sig själv och sälja produkter. Detta kallas content marketing, social media marketing, eller innehållsmarknadsföring.

Innehållsmarknadsföring syftar till att  skapa, publicera och underhålla användbart, användbart innehåll. Företagsbloggande, till exempel, är inget annat än en form (eller del) av innehållsmarknadsföring.

Men vilka är målen som företag bedriver denna typ av marknadsföring och hur kan du uppnå dem?

Mål för innehållsmarknadsföring

Inte alla känner till innebörden av “Innehållsmarknadsföring” eftersom termen alltför ofta blir synonymt med att lägga upp bloggartiklar eller YouTube-videor. Innehållsmarknadsföring syftar dock inte till att publicera artiklar på bloggen eller att regelbundet ladda upp nya videor till YouTube.

Snarare har innehållsmarknadsföring entreprenöriella mål som kundrelationshantering (CRM), förvärv av nya kunder eller varumärkesbyggande. De förmodligen viktigaste målen är erkännande som expert inom ett specifikt område,upprätthålla relationer med kunder och affärspartners, förvärv av nya kunder och ökar räckvidden i sociala medier.

Strategiskt tillvägagångssätt till måluppfyllelse

Vi beskriver hur man uppnår dessa mål i sex likvärdiga steg:

Ämnesval

Valet av ämne är nästan den viktigaste delen av en innehållsmarknadsföringsstrategi. Nästan varje bit av information kan nu hittas på Internet, så det är svårt att sticka ut från mängden. Så du måste hitta (eller till och med utveckla) nischer och möta befintliga marknadsbehov med unik information tjäna. På så sätt etablerar du dig snabbt som expert och sticker ut från mängden.

Den alternativa strategin är informationsbehandling. Om marknaden svämmar över med information om vissa ämnen kan det definitivt fungera att sålla igenom denna information, att filtrera den, att reflektera kritiskt, att sammanfatta den och att förbereda den på ett sådant sätt att användaren har ett mervärde (t.ex. bara att ha en webbsida kan läsa istället för tio olika).

Innehållskonverteringsstrategi

Det slutliga målet med innehållsmarknadsföring är kundförvärv. Med hänsyn till strategin måste det definieras var säljs (s.k. ” innehållskonvertering eller beröringspunkter) och hur du leder potentiella kunder dit. En stabil Google-rankning ökar chanserna att lyckas med en sådan strategi.

Redaktionell innehållsplanering

Jag har redan förklarat vikten av redaktionella planer i en tidigare artikel. Det handlar främst om att tilldela innehållet beröringspunkter. Man måste skilja på enkla (status)uppdateringar, projekt som löper över en längre tid och kampanjer för att väcka kortsiktig uppmärksamhet (även offline).

Skapa delbart innehåll

Det är viktigt att innehållet kan delas direkt (dvs tillgängligt digitalt, t.ex. som en artikel i bloggen eller som en filnedladdning på webbplatsen) och med hjälp av dela Knappar kan enkelt delas på sociala nätverk.

Content Conversion Management

Svar på övervakningen av ditt eget innehåll är viktigt eftersom det låter dig dra slutsatser om effektiviteten av innehållstyper, men det är ännu viktigare att agera på denna feedback och för att kommunicera med kunder. Det är också intressant hur långt innehållet räcker och hur det förändrar din egen bild.

Framgångsmätning

Vid mätning av framgång är syftet att fastställa vilka ekonomiska målvärden som har uppnåtts med content marketing (dvs försäljning), vilka marknadsföringsmål som har uppfyllts (image, medvetenhet etc.) och hur stark kommunikationen med kunder och intressenter är.

Konceptet bygger på sex relativt lätta att applicera aspekter och ger en solid grund för det strategiska inträdet i content management.

Leave a Comment